Tarieven per uur

Primaire verwerking
€ 50,50
Aangifte BTW
€ 68,50
Controlewerkzaamheden
€ 64,00
Opstellen van de jaarrekening
€ 73,00
Loonverwerking/personeelsadministratie
€ 73,00
Aangifte loon-, vennootschaps-, inkomstenbelasting
€ 73,00
Bedrijfsadvisering
€ 73,00