Overbruggingskrediet: nu ook voor starters!

Geld nog?

Qredits heeft iets nieuws! Naast een  corona-overbruggingskrediet voor bestaande ondernemers is Qredits bezig om een speciaal overbruggingskrediet voor starters te ontwikkelen samen met het Ministerie van EZK. Starters die in het eerste half jaar van 2020 zijn gestart met hun bedrijf kunnen in de praktijk zeer beperkt gebruik maken van de bestaande regelingen. Vanuit Qredits werken we eraan om ook deze groep te ondersteunen met een speciaal corona-overbruggingskrediet voor starters. Een krediet tot €35.000 met een laag rentetarief. Zodra de Europese Commissie hier akkoord op geeft, kunnen we hiermee van start! Lees meer.